Overheid scherpt regels aan over koolmonoxide

De Overheid gaat de Wet- en regelgeving aanpassen om ongevallen met koolmonoxide te voorkomen. Vanaf 2019 mogen enkel erkende bedrijven met vakbekwaam personeel nog cv-ketels en andere verbrandingstoestellen installeren en onderhouden. De installatiebranche en consumentenorganisaties zijn voor een wettelijke verplichting. Het voorkomen van ongelukken met koolmonoxide weegt zwaarder dan eventuele kosten die hierdoor dienen te worden doorberekend. De tussenliggende tijd is nodig voor de wetgeving, het opzetten van erkenningsregelingen, het verbeteren van de kwaliteitsbewaking door bedrijven en het bijscholen van monteurs. In de installateurs branche zijn ongeveer 18.000 installatiebedrijven actief met ongeveer 34.000 monteurs. Voor consumenten dient duidelijk te zijn welke bedrijven erkend zijn, bijvoorbeeld door herkenning via een logo of een website.

In februari start een campagne om het publiek op de gevaren van koolmonoxide te wijzen. Het aanschaffen van een koolmonoxidemelder kan ongelukken voorkomen. In de praktijk kan een CO-melder u namelijk tijdig waarschuwen wanneer er te hoge waardes van koolmonoxide aanwezig zijn. Hierdoor kunt u zichzelf en uw gezinsleden op tijd in veiligheid brengen.