Koolmonoxidevergiftiging voorkomen

Een koolmonoxidevergiftiging voorkomen is noodzakelijk aangezien een CO-vergiftiging zeer schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Met behulp van onderstaande tips kunt u voorkomen dat u en uw gezin in aanraking komen met de gevaren van koolmonoxide.

Tips voor het verbrandingstoestel;

 • Laat de cv-ketel, combiketel, kachel of geiser regelmatig onderhouden door een erkend installateur.
 • Indien er in de vlam van een installatie een geel en/of oranje vlam brand wijst dit op een gebrek aan zuurstof. Bij een optimale verbranding dient de vlam blauw te zijn. Neem direct contact op met een erkend installateur wanneer de vlam in het toestel geel of oranje is.
 • Als te toestel sporen van roest, corrosie of roet vertoond wijst dit op achterstallig onderhoud van de installatie. Dit heeft directe gevolgen en zorgt voor een slechte verbranding. Laat uw toestel direct onderhouden.
 • Check of de aansluitingen van het rookgas- af en aanvoerkanaal intact. Indien de kanalen niet goed zijn gemonteerd kan dit een optimale trek verstoren dit kan bijvoorbeeld zijn als er horizontale stukken in het afvoerkanaal zijn.
 • Zorg ervoor dat uw verbrandingstoestel jaarlijks wordt gecontroleerd en onderhouden door een erkend installateur. Check de sticker op het apparaat waar staat wanneer de installatie voor het laatst is onderhouden.
 • Verwijder bij een houtkachel regelmatig het as. Indien de as tot aan het rooster komt heeft dit gevolgen voor de ventilatie en wordt er niet meer optimaal geventileerd. Hierdoor wordt de verbranding verminderd en krijgt koolmonoxide een grotere kans on zich te vormen.
 • Laat de schoorsteen één maal per jaar reinigen. Laat de vakman direct verbindingen van de luchtdichtheid nakijken.
 • Laat aan het einde van de winter de kachel zorgvuldig schoonmaken.
 • Muren en vensters die bedekt zijn met damp kunnen wijzen op een onvoldoende afvoer van de verbrandingsgassen. Neem contact op met een vakman.
 • Ventileer uw huis goed en regelmatig. Uw gezondheid en die van uw huisgenoten is gebaat bij een regelmatige ventilatie. In de praktijk betekent niet dat de hele dag de ramen of deuren op moet zetten. Het openzetten van bijvoorbeeld luchtroosters of klepramen volstaat.
 • Plaats één of meerdere koolmonoxidemelders.

Wat te doen bij een koolmonoxidevergiftiging?

Indien er sprake is van een mogelijke koolmonoxidevergiftiging dan moeten de aanwezige personen en dieren zo snel mogelijk het gebouw te verlaten. Dit zijn de stappen die u moet volgen:

1. Zet alle ramen en deuren zo wijd mogelijk open
2. Waarschuw uw huisgenoten
3. Ga naar buiten
4. Bel 112