Koolmonoxidemelder plaatsen

Een koolmonoxidemelder plaatsen dient op de juiste manier te gebeuren. Het is van groot belang dat u kijkt naar de ruimte en omgeving waar een CO-melder gemonteerd wordt. Houdt hierbij bijvoorbeeld rekening met aanwezige luchtstromen, deuren en geïnstalleerde verbrandingstoestellen. Op sommige plekken kunnen geen CO-melders geplaatst worden. U kunt hierbij denken aan te vochtige ruimtes, achter gordijnen of direct boven een hittebron. Het is ook van belang dat er gekeken wordt naar de hoeveelheid koolmonoxidemelders die geplaatst moeten worden. Als er meerdere verbrandingstoestellen aanwezig zijn is het advies om in de buurt van ieder toestel een CO-melder te plaatsen. Daarnaast zijn aangrenzende ruimtes, slaapkamers en verblijfsruimtes belangrijke plekken om een melder te monteren.

Een risicovolle omgeving waar de kans bestaat dat er koolmonoxide ontstaat is bijvoorbeeld een geiser, cv-ketel, combiketel of kachel. Een koolmonoxidemelder dient aan de wand te worden gemonteerd op een hoogte van circa 1,40 meter. Plaats de CO-melder aan de kant het verbrandingsapparaat op minimaal 1 tot 3 meter afstand ten opzichte van het toestel. Houdt ook enige afstand tussen de plek waar de melder is gemonteerd en het plafond. In een slaapkamer dient een koolmonoxidemelder op “slaaphoogte” te worden gemonteerd. Het is van belang dat de melder dicht bij het ademhalingsgebied wordt opgehangen. Een koolmonoxide melder plaatsen in een dode hoek is onverstandig omdat daar geen luchtstromingen zijn.

Op welke hoogte en positie monteer ik een koolmonoxidemelder?

 • Monteer een CO-melder aan de wand op ongeveer 1,40 meter hoogte;
 • Houdt enige afstand ten opzichte van het verbrandingstoestel;
 • Houdt minimaal 30 cm afstand ten opzichte van het plafond of een hoek;
 • Houdt minimaal 60 cm afstand ten opzichte van de vloer;
 • In slaapkamers op slaaphoogte;
 • In woonkamers op zit hoogte op de bank;
 • Een CO-melder dient altijd in de luchtstromen te worden gemonteerd en minimaal 30 cm uit in de ruimte aanwezige hoeken.

Waar kan ik het beste een Koolmonoxide melder plaatsen?

 • In iedere ruimte met een verbrandingstoestel en aangrenzende ruimtes waar mens en/of dier een aanzienlijke tijd doorbrengt;
 • Alle slaapverblijven;
 • Ruimtes met een open haard of aggregaat;
 • Ruimtes waar mensen voor een langere periode verblijven, bijvoorbeeld een werk- of woonkamer.

Op welke plekken kan ik geen koolmonoxidemelder plaatsen?

 • Directe omgeving van een kooktoestel;
 • Hoeken ( bewaar minimaal 30 cm afstand t.o.v. hoeken in ruimtes )
 • Buiten;
 • In kleine afgesloten ruimtes, bij voorkeur daarnet buiten;
 • In te vochtige ruimtes;
 • Tochtige plekken of hoeken;
 • Direct boven hittebron zoals radiatoren;
 • Achter gordijnen en meubels.