Koolmonoxidevergiftiging

Koolmonoxidevergiftiging kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid van mens en dier. Een te hoog koolmonoxide niveau in een woon of werkomgeving is namelijk schadelijk voor je gezondheid en kan zelfs dodelijk zijn. Koolmonoxide is een reuk, geur en smaakloos gas dat 250 keer sneller opgenomen in je bloed dan zuurstof. Indien je een koolmonoxidevergiftiging oploopt zijn er een directe gevolg voor je lichaam omdat je bloed in het lichaam minder zuurstof kan vervoeren naar alle vitale organen zoals de hersenen en het hart.

In onderstaande film wordt uitgelegd wat koolmonoxide is en hoe dit giftige gas kan ontstaan.

De duur dat je wordt blootgesteld aan koolmonoxide is van grote invloed op de eventuele gevolgen voor de gezondheid. De opname van een hoog niveau van koolmonoxide gedurende een korte periode kan dezelfde symptomen veroorzaken als een lager niveau gedurende een langere periode. In veel bekende gevallen van koolmonoxidevergiftiging zijn slachtoffers er zich van bewust dat ze niet in orde zijn. Door desoriëntatie en een versuft gevoel zijn personen in deze situatie echter niet in staat om zichzelf te redden.

Vaak worden jonge kinderen en huisdieren het eerst getroffen aangezien deze doelgroepen gevoeliger zijn voor de gevolgen van een koolmonoxidevergiftiging. Ook onderstaande doelgroepen zijn gevoeliger voor de gevolgen van een CO-vergiftiging: Hart- en vaatpatiënten, astma- en longpatiënten, ouderen en zwangere vrouwen. Bij langdurige blootstelling of opname van een zeer hoog koolmonoxide niveau in een kort tijdsbestek kan je overlijden door schade aan hart of hersenen en het zenuwstelsel.

Koolmonoxidevergiftiging symptomen:

 • Hoofdpijn
 • Misselijkheid
 • Overgeven
 • Duizeligheid of dubbelzien
 • Vermoeidheid
 • Geheugenverlies
 • Concentratiestoornissen
 • Flauwvallen of in coma raken.

Effecten bij lagere blootstelling omvatten deels dezelfde symptomen maar ook:

 • Gevoel van een zware maag
 • Druk op het hoofd
 • Spierzwakte
 • Neurologische effecten zoals het optreden van tintelingen en stemmingsveranderingen.

De zelfredzaamheid van mensen neemt af bij een koolmonoxidevergiftiging. Hierdoor is het niet mogelijk om jezelf en je gezin in veiligheid te brengen en neemt de ernst van de CO-vergiftiging toe met mogelijk overlijden tot gevolg. Een chronische blootstelling aan lage waarden koolmonoxide kan een schadelijk effect hebben op onder andere het hart- en vaatstelsel.

koolmonoxidevergiftiging-P2