Koolmonoxide herkennen en voorkomen

Koolmonoxide is een giftig gas dat zeer schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Ieder jaar zijn er nog steeds veel mensen die in het ziekenhuis belanden met een koolmonoxidevergiftiging. Daarnaast zijn er jaarlijks alleen al in Nederland ongeveer 10 dodelijke slachtoffers te betreuren. Uit de dagelijkse praktijk is gebleken dat het niet altijd duidelijk is waar en wanneer dit schadelijke gas kan ontstaan en op welke plek en hoogte een koolmonoxidemelder moet worden geplaatst. Deze website is in het leven geroepen om u meer inzicht te geven over de gevaren van koolmonoxide en hoe u kunt voorkomen dat er koolstofmonoxide ontstaat.

Wat is koolmonoxide?

Koolmonoxide (CO) is een gevaarlijk gas en staat bekend als ‘sluipmoordenaar’. Het gas is door je zintuigen niet waar te nemen omdat het niet zichtbaar is en je het ook niet kunt ruiken of proeven. Koolmonoxide wordt ook koolstofmonoxide genoemd en is een verbinding die ontstaat bij onvolledige verbranding van koolstofhoudende stoffen zoals aardgas, hout en olie. Tijdens het verbrandingsproces zorgt de zuurstof voor een optimale verbranding en koolstofmonoxide kan dan ook pas ontstaan als er onvoldoende aanvoer van zuurstof is. Bij een volledige verbranding van koolstofhoudende stoffen reageert de koolstof (C) met zuurstof (O2) en wordt koolstofdioxide (CO2) gevormd. Door een tekort aan zuurstof wordt er minder CO2 geproduceerd en krijgt koolmonoxide (CO) de kans om zich te vormen. Onvolledige verbranding kan ook ontstaan bij een te lage verbrandingstemperatuur met als direct gevolg dat koolstofmonoxide zich ontwikkeld.

Koolmonoxide wordt vaak onderschat en niet altijd of op tijd herkend als mogelijke oorzaak bij een ongeval. Dit kan zowel voorkomen als personen in een kort tijdsbestek aan een hoge concentratie koolmonoxide worden blootgesteld of als er sprake is van langdurige blootstelling bij een lagere concentratie. Een gevaarlijke eigenschap van dit gas is dat het zeer snel wordt opgenomen in het lichaam en zich 250 maal sneller bindt met bloed dan zuurstof.In de volksmond wordt koolmonoxide een zwaar gas genoemd, koolstofmonoxide is echter een fractie lichter dan lucht en zal zich snel in een ruimte verspreiden door aanwezige luchtstromen. In de praktijk kunnen de gevolgen bij het oplopen van een koolmonoxidevergiftiging voor mens en dier zeer ingrijpend zijn. Meer informatie over koolstofmonoxidevergiftiging en mogelijke oorzaken en oplossingen tref je aan op deze website.

Koolmonoxide en enkele feiten

  • Koolstofmonoxide kun je niet ruiken, proeven of zien
  • Nieuwe verbrandingstoestellen kunnen ook CO uitstoten
  • Koolstofmonoxide kan ook voorkomen in campers, caravans en boten
  • Koolmonoxide (CO) is niet hetzelfde als Kooldioxide (CO2)
  • Een CO-melder is geen vervangend middel voor regelmatig onderhoud
  • Glazen panelen bij open haarden beschermen niet tegen koolstofmonoxide
  • Per jaar worden meer dan 250 mensen met verschijnselen van koolmonoxidevergiftiging opgenomen. Dit zijn enkel geregistreerde gevallen want in de praktijk wordt een CO-vergiftiging niet altijd herkend
  • Koolmonoxide kan ook via de (onder) buren naar binnen komen
  • Per jaar overlijden in Nederland meer dan 10 mensen aan een koolmonoxidevergiftiging
  • Koolmonoxide is een fractie lichter dan lucht